ภาพการทอดกฐิน ณ วัดหนองสีคูนเมือง และทอดผ้าป่า ๒ วัด คือวัดโป่งหว่านและวัดผาโอ
วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖


กลับขึ้นบน^