ตำบลนิคมเมืองพระ

ธรรมะครองใจ

สดใสร่มเย็น

โดดเด่นหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์

เร่งรัดพัฒนา

ประชามีสุข

 

ประวัติการสร้างพระพุทธเจดีย์ศรีสัตตราช (เจดีย์หลวงพ่อ เจ็ดกษัตริย์)

สร้างพ.ศ.2542 – ปัจจุบัน สร้างโดยคณะกรรมการโครงการสร้างหลวงพ่อ เจ็ดกษัตริย์จำลอง คณะสงฆ์และทายกทายิกาวัดเวฬุวัน งบประมาณ 17,000,000 บาท

รายละเอียด »

ประวัติท่านเจ้าอาวาสวัดปัจจุบัน (พระครูสิทธิวราคม)

ชื่อเดิม นิคม วังหอม
ฉายา นิคมวโร
วันเกิด วันที่ 1 พฤษภาคม 2508
บิดาชื่อ นายบุญรอด วังหอม มารดาชื่อ นางทอง วังหอม เกิดที่บ้านเลขที่ 20 หมู่ที่ 4 บ้านศรีสมบูรณ์ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

รายละเอียด »

ภาพการรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่วัดเวฬุวัน จังหวัดกาฬสินธุ์

รายละเอียด »

ชมรมผู้สูงอายุฯ วัดเวฬุวัน

รายละเอียด »

กองทุนพระครูสิทธิวราคมเพื่อการศึกษา

รายละเอียด »  

พระพุทธสิริสัตตราชจำลอง(หลวงพ่อ เจ็ดกษัตริย์ ) หน้าตัก 89 นิ้ว

สร้างปี พ.ศ. 2541 สิ้นทุนทรัพย์ประมาณ 4 ล้านบาท โดย หลวงปู่สอ พันธุโล ประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูสิทธิวราคม เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน คุณหญิงสุรีพันธ์ มณีวัต ประtธานฝ่ายฆราวาส และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ประดิษฐานภายในพระพุทธเจดีย์ศรีสัตตราช เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพนับถือ ของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดใกล้เคียง

รายละเอียด »