พิธีอัญเชิญหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์จำลอง หน้าตัก ๑๙ นิ้ว จากวัดเวฬุวัน ไปประดิษฐานที่หอพระบ้านค้อทอง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
กลับขึ้นบน^