ความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างอุโบสถอเนกประสงค์ ของวัดเวฬุวัน
ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั่งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ขณะอยู่ระหว่างก่ออิฐผนังชั้นล่างและบน
สิ้นทุนทรัพย์ไปแล้ว ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคได้ที่ เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน โทร.09 1861 5208 อีเมล sitthi1065@yahoo.co.thภาพความคืบหน้าการก่อสร้างพระอุโบสถ ชุด ๑


กลับขึ้นบน^