ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างอุโบสถ และบูรณะเสนาสนะต่างๆ
ณ วัดน้ำทรายปริยัติศาสนา และวัดสาขา รัฐอรุณาจัลประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย

(ร่วมสร้างอุโบสถ กุฏิและห้องน้ำ ณ วัดน้ำทราย และวัดสาขาในรัฐอรุณาจัลประเทศ)


ประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูสิทธิวราคม (พระอาจารย์นิคม) วัดเวฬุวัน จังหวัดกาฬสินธุ์
คณะกรรมการอุปถัมภ์ พระครูสิทธิวราคมและคณะศิษย์
พระอาจารย์ณรงค์ ชยมังคโล
โครงการสะพานบุญเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
คุณสายพิณ โลจายะและคณะเพื่อน
ผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป

หมายเหตุ: ผู้มีจิตศรัทธาสามารถติดต่อบริจาค หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่

 • วัดเวฬุวัน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๔๐
  พระครูสิทธิวราคม โทร. ๐-๙๑๘๖-๑๕๒๐๘ ( 0-9186-15208 )
  E-mail: sitthi1965@yahoo.co.th

 • คุณสายพิณ โลจายะ กรุงเทพฯ โทร. ๐-๒๕๑๔-๑๗๕๗ ( 0-2514-1757 )

 • คุณอาทิตย์ ๐-๘๖๐๖-๒๓๗๕๗, ๐-๘๗๘๒-๓๓๗๘๕ ( 0-8606-23757, 0-8782-33785 )

 • หรือ โอนเงินเข้าบัญชี
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
  ชื่อบัญชี " พระครูสิทธิวราคม " บัญชีออมทรัพย์
  เลขที่บัญชี ๗๔๘-๒-๐๒๘๔๒-๒ ( 748-2-02842-2 )

ถ้าผู้บริจาคต้องการใบอนุโมทนาบัตร กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุลและที่อยู่ให้ละเอียด และส่งสำเนาสลิปใบโอนเงินไปที่วัดด้วย.


กลับขึ้นบน^