พิธีถวายพระพุทธรูป พระบรมสาริรริกธาตุและผ้าป่าสร้างอุโบสถ
ณ วัดน้ำทรายปริยัติศาสนา เมืองโลหิต รัฐอรุณาจัลประเทศ


พิธีถวายพระพุทธรูป พระบรมสารีริกธาตุและปัจจัยบำรุงวัดและวิทยาลัยมหาโพธิ์
บ้านน้ำทราย เมืองโลหิต รัฐอรุณาจัลประเทศ

สรุปการเดินทางไปแสวงบุญที่พุทธคยา ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗


กลับขึ้นบน^