หนังสือจากวัดมหาโพธิ์ ลาดัก แจ้งการเลื่อนมอบพระพุทธรูปให้แก่ชาวพุทธใหม่ในรัฐคุชราต
จากปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นปี พ.ศ. ๒๕๖๐Dear Ven. Phrakhrusitthiwarakhom,

Warmest Greetings from Mahabodhi International Meditation Centre, Leh Ladakh!

I hope this mail finds you in the best of health and happiness.

I am extremely sorry for my delay in writing back to you as we were busy celebrating Mahakaruna day in Ahmedabad (Gujarat) as well as in Delhi on 07th and 10th of this month, respectively.

As I have mentioned before, the programme which was supposed to happen in January 2018 has been postponed to January 2017, and now we have enough time to prepare for the grand ceremony next year. By that time, I hope to get more materials like Robes, Dhamma books and other necessary needs for the Sangha members.

I hope Venerable will bless this day with a big delegation from Thailand.

Thank you very much for kindly agreeing to send the Buddha statues.Here I am sending you the postal address of the place where we would like you to send the Buddha Statues which are going to be distributed during the grand event in January 2017.

The complete address is:

Mr Devendra Govindbhai Vanvi
The Secretary
Mahabodhi International Meditation Centre-Gujarat Branch
Kanak-Kala-2, Block no. K-201. Karnavati Club Road
Near Shyamal Char Rasta, Anandnagar, Ahmedabad
Gujarat-India, 380007


I am looking forward to the great pleasure of seeing you soon.

with much Metta and grateful thanks
Bhikkhu Sanghasena

President
Mahabodhi Int'l Meditation Centre, P.O. Box # 22, Leh Ladakh, INDIA
Website: www.mahabodhi-ladakh.org : http://www.ifbhl.org/
Tel: +91-1982-264372โครงการอัญเชิญพระพุทธรูปกลับสู่ แผ่นดินต้นกำเนิดพระพุทธศาสนา สาธารณรัฐอินเดีย จำนวน ๘,๔๐๐ องค์กลับขึ้นบน^